கண்ணன் வருகின்ற நேரம்

கண்ணன் வருகின்ற நேரம் – கரையோரம்
தென்றல் கண்டுகொழித்தது பாரும் – அந்தக்
கானத்திடை மோனக்குயில் ஓசைக்கு இணையாதென
தரமான குழலிசை கேளும் – போன
ஆவி எல்லாம் கூட மீளும்!
(கண்ணன்)

சல்ல சலனமிட்டு ஓடும், நதி பாடும் – தென்றல்
தங்கித் தங்கிச் சுழன்று ஆடும் – நல்ல
துதிபாடிடும் அடியாரவர் மனமானது இதுபோலென
துள்ளித் துள்ளிக் குதித்தாடும் – புகழ்
சொல்லிச் சொல்லி இசைபாடும்!
(கண்ணன்)
கண்ணன் நகைபோலே முல்லை, இல்லையில்லை – என்று
கண்டதும் வண்டொன்றும் வர்லை
இது கனவோ அல்ல நனவோ எனக் கருதாதிரு மனமே – ஒரு
காலமும் பொய் ஒன்றும் சொல்லேன் – எங்கள்
கண்ணன் அன்றி வேறு இல்லேன்!
(கண்ணன்)
தாழைமடல் நீர்த்து நோக்கும், முல்லை பார்க்கும் – என்ன
செளக்கியமோ என்று கேட்கும் – அட
மொழி பேசிட இதுவோ பொழுதெனவோ – மாதவனின்
முத்து முடி தனில் சேர்வோம் – அங்கே
மெத்த மெத்தப் பேசி நேர்வோம்!
(கண்ணன்)

This entry was posted in Oothukadu, Tamil. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s